Pozdravimo družinske odnose z obiskom psihoterapevta

Vsak izmed nas začne svoje življenje z družino. To so lahko naši krvni sorodniki, krušni starši ali prijatelji. V vsakem primeru so to ljudje, ki so nam od začetka najbolj blizu. Obenem pa bodo v našem spominu ostali celo življenje. Dejstvo je, da se velikokrat odnosi v družini poslabšajo. Temu pripomorejo težke življenjske okoliščine, nenadne spremembe, smrt in mnogo drugih dejavnikov. Takrat nam lahko pomaga družinska psihoterapija, ki ponovno utrdi temelje zaupanja in sodelovanja med vsemi člani. Velikokrat pa je tudi individualna terapija dovolj, da se razišče vzroke težav, ki prispevajo k konfliktom.

à propos de ça

Zdravje in funkcionalnost družine

Družinska psihoterapija je posebna vrsta zdravljenja preko pogovora in vaj. Namenjena je ponovni vzpostavitvi zdravja in funkcionalnost celotne družinske enote. Terapija se osredotoča na posameznike, njihove težave in razrešitvi konfliktov. Te v dosti primerih nastanejo zaradi težkih tranzicijskih obdobij, ki povzroči nelagodje in stres vsem družinskim članom. 

Mentalne in zdravstvene težave posameznika so tudi lahko povod za pričetek poslabšanja odnosov. Mentalne težave se lahko v skupini rešujejo z različnimi oblikami terapije. Če pomoč potrebuje samo eden izmed članov, je možno pričeti zdravljenje tudi z individualno psihoterapijo.

Človeški odnosi so po naravi kompleksni

Razreševanje kompleksnih človeških odnosov znotraj družine zahteva napredne tehnike in vaje. Pri družinski terapiji se psihoterapevt odloči za enega izmed mnogih vrst zdravljenja. Večina teh poteka preko pogovora s člani družine. Veliko pa je tudi odvisno od vrste konflikta in drugih problemov posameznikov.

Pogost razlog za obisk psihoterapevta so ravno težave z otroci. Te pa so lahko čustvene ali vedenjske narave. V nekaterih primerih pa je za določene posameznike potrebna individualna psihoterapija. Temu je tako, saj se nekateri ljudje počutijo najbolje, če rešujejo svoje težave sami s psihoterapevtom.

Dobro se je zavedati, da družinska psihoterapija ni izključna na krvne sorodnike. Kot družino se lahko razume tudi bližnje prijatelje, krušne starše in druge ljudi, ki so medsebojno tesno povezani.

Različne vrste psihoterapije za družine

Psihoterapevt se lahko odloči med različnimi vrstami terapije, ki pa so:

Strateška oziroma terapija z delovnimi nalogami

V družini je sodelovanje ključnega pomena. Če tega elementa ni, lahko pričnejo odnosi hitro razpadati. Pri strateški družinski psihoterapiji je poudarek na nalogah, ki jih morajo vsi člani družine opraviti. To pa spodbuja zaupanje, komunikacijo in sodelovanje, ki pa so temelji vseh človeških odnosov.

Bowenian oziroma terapija brez drugih družinskih članov

To je vrsta terapija, kjer je posvet določenim posameznikom v družini. Te pa ne želijo vključiti v proces terapije drugih članov. To je dosti podobno individualni psihoterapiji, vendar ni ista stvar. Posamezniki imajo možnost razbremenitve čustev s pogovorom s tretjo osebo. Poleg tega pa se preko vodstva terapevta učijo večjega nadzora čustev med konflikti v družini.

Sistematična terapija

Družinska terapija, ki se osredotoča na pomen vedenja vseh članov. Posameznike uči nezavestne komunikacije, ki razkrije mnoge težave in probleme. Psihoterapevt lahko tako prične z bolj celovitim zdravljenjem vseh članov preko pogovora in vaj.

Strateška terapija sodelovanja in komunikacije

Komunikacija, zaupanje in sodelovanje so nujno potrebni za delovanje vsakega medsebojnega človeškega odnosa. Taka oblika psihoterapije se osredotoča na vzpostavitev večjega zaupanja in sodelovanja med vsemi člani družine.

Individualna terapija je včasih najboljša

Zaradi kompleksnosti človeških odnosov in psihologije, družinska terapija ni vedno najboljši način zdravljenja. Včasih posameznik potrebuje bolj privatno okolje, kjer lahko v popolni tajnosti zaupa terapevtu vse svoje težave in misli. Temu pravimo individualna psihoterapija, kjer se terapevt popolnoma posveti svoji stranki. 

Individualna terapija tako omogoča, da terapevt in trpeč posameznik skupaj sodelujeta pri razrešitvi določenih težav. Te pa so lahko:

Zgoraj naštete so samo nekatere stvari, ki jih lahko s terapijo olajšamo in razrešimo.

Prej so bile omenjene različne tehnike družinske psihoterapije. Pri zdravljenju posameznikov pa poznamo tudi mnogo različnih načinov terapije. Najbolj poznana je Kognitivno-Vedenjska terapija. Te izključno poteka preko pogovora s terapevtom. Sam pogovor sloni na tem, da se lažje soočimo s strahovi v našem življenju. 

Skupinska psihoterapija za posameznike je tudi zelo učinkovit način premagovanja strahov in težkih trenutkov v življenju. Deluje tako, da se v skupini zbere več ljudi. Te imajo lahko enake, podobne ali pa popolnoma drugačne življenjske situacije, ki povzročajo težave. Psihoterapevt se odloči za dolžino, število ljudi v skupini ter način pogovora. Možno je tudi, da se v skupini opravljajo različne vaje, ki povečajo zaupanje in spodbujajo sodelovanje med vsemi udeleženimi.

Na spletni strani www.psihovital.si lahko najdemo pomoč vrhunskih terapevtov. Na omenjeni strani je tudi bogata vsebina različnih člankov, ki nam lahko pomagajo prepoznati čustvene in mentalne težave.

Podobné příspěvky: